Praktijk Parrhèsia
Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd ( Willem de Zwijger) 

Contextuele therapie, creatieve werkvormen en Katathyme Imaginatieve Psychotherapie


Binnen de gespecialiseerde psycho (sociale) therapie vallen vele specialisaties. Een therapeutische relatie begint met een goed gevoel bij je therapeut maar ook met affiniteit met de methode van werken. De contextuele psychotherapie bekijkt vanuit diverse invalshoeken echter geïntegreerd naar de relationele werkelijkheid van de mens. 

 De behoefte aan erkenning en acceptatie van wie jij  als individu bent of kiest te zijn komt regelmatig in conflict met je familie en vrienden. Angst voor  (sociale) uitsluiting is  reëel en instinctief en voelt ook voor mensen nog steeds als een heuse bedreiging. Dat willen we voorkomen, voor onszelf en ook voor wie we liefhebben. Paradoxaal lukt dat soms alleen als we worden afgezonderd.

Als de mogelijkheden tot een dialoog ontbreken dan zwijgen we als een geven aan ons gezin maar geven daarmee een deel van onszelf op. Breek je of wordt je uitgesloten blijft er een deel in je onaf. De balans tussen autonomie  binnen deze familiale verbondenheid  is universeel menselijk en inherent aan het leven zelf. Het woord autonomie  wordt door onze  samenleving nogal eens verkeerd geïnterpreteerd. Je leert als jong jezelf ervaren door de ogen van de ander. 

Ervaringsgerichte en creatieve methoden worden binnen de praktijk gebruikt  om de  betekenis van jouw  ervaringen te onderzoeken. Jouw eigenheid en regie blijven voorop staan. Denk daarbij aan  het maken van een levenslijn, met duplomateriaal en vloerankers werken, metaforen en beelden gebruiken, schilderen, tekenen, een brief of gedicht schrijven.  Het werken vanuit je ervaringen  is   belangrijk om ervaringen te kunnen voelen en betekenis aan jezelf, de ander en de wereld om je heen te  te kunnen herzien.  Deze werkvormen zijn ondersteunend aan de gesprekken.

 Symbooldrama oftewel Katathyme Imaginatieve Psychotherapie  (K.I.P.) is een volwaardige psychodynamische behandelvorm. Deze therapeutische toepassing voegt aan het contextuele werken toe door een gerichtheid op gevolgen van trauma en hechting voor de individuele mens.

Door je persoonlijke ( symbolische) beeldenmateriaal te activeren kun je jouw innerlijke conflicten , spanningen en trauma's in beweging brengen en helen op een natuurlijke manier. Je loopt kans hierdoor  je je vitaliteit en veerkracht  opnieuw aan te boren.